Česká geologická služba
Přihlášení
 

Posudková a expertní činnost ČGS

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje přehled posudků administrovaných Správou oblastních geologů (SOG) ČGS, které byly vypracovány experty z řad oblastních geologů a oblastních specialistů ČGS na základě potřeb a požadavků orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR. Aplikace umožňuje vybírat a zobrazit údaje kromě lokalizovaných posudků i z posudků nelokalizovaných, které jsou aplikací dostupné z tabulky bez prostorových údajů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-SOG-SDE-APL
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
státní geologická služba
archivy
územní plánování
GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:10.2015
zveřejnění:12.2015
revize:03.10.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/posudky (Mapová aplikace )
http://www.geology.cz/extranet/sgs/posudkovy-servis
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/expertises
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jan Čurda
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089564
email: jan.curda@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát SHP 10.2
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 23.08.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy