Česká geologická služba
Přihlášení
 

Posudková a expertní činnost ČGS

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Posudková a expertní činnost ČGS
alternativní název: Posudky SOG
kalendářní datum:
Datum:
datum: 10.2015
událost: vytvoření
Datum:
datum: 12.2015
událost: zveřejnění
Datum:
datum: 3.10.2017
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-SOG-SDE-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Mapová aplikace zpřístupňuje přehled posudků administrovaných Správou oblastních geologů (SOG) ČGS, které byly vypracovány experty z řad oblastních geologů a oblastních specialistů ČGS na základě potřeb a požadavků orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR. Aplikace umožňuje vybírat a zobrazit údaje kromě lokalizovaných posudků i z posudků nelokalizovaných, které jsou aplikací dostupné z tabulky bez prostorových údajů.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Martin Paleček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
adresa:
adresa:
e-mail: martin.palecek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429261
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Jan Čurda
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.curda
adresa:
adresa:
e-mail: jan.curda@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089564
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.curda
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-posudky-66.jpg
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: státní geologická služba
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/112
klíčové slovo: archivy
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/115
klíčové slovo: územní plánování
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/111
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: plánování prostředí životního/plán/plán územní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11321
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
coupledResource:
název: Administrativní jednotky (ČUZK)
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
název: Posudková a expertní činnost ČGS
SV_CoupledResource:
identifikátor: 56700725-3d24-4621-8105-1d480a010852
název: Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci
SV_CoupledResource:
identifikátor: 57cff0f9-db08-42c2-b419-2d7d0a010852
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=56700725-3d24-4621-8105-1d480a010852#_56700725-3d24-4621-8105-1d480a010852
uuidref: 56700725-3d24-4621-8105-1d480a010852
název: Posudková a expertní činnost ČGS
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852#_5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
uuidref: 5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
název: Administrativní jednotky (ČUZK)
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=57cff0f9-db08-42c2-b419-2d7d0a010852#_57cff0f9-db08-42c2-b419-2d7d0a010852
uuidref: 57cff0f9-db08-42c2-b419-2d7d0a010852
název: Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/posudky
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: Mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sgs/posudkovy-servis
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/expertises
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Česká verze mapové aplikace byla přepracována v prostředí Web AppBuilder a spuštěna v https režimu 3.10.2017.
Metadata
identifikátor záznamu: 564dc4ed-9128-44dd-85c5-68f00a010852
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 23.8.2018
Související odkazy