Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr svahových nestabilit

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje detailně vymapované svahové nestability (sesuvy aj.) v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány a postupně revidují veškeré registrované záznamy z Registru sesuvů-Geofondu, jehož činnost byla ukončena k 31.12.2010.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-WMS
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
inženýrská geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
ISO 19119 geographic services taxonomy:
infoMapAccessService
Volná
svahové nestability
sesuv
Volná
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:11.11.2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability_EN/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Geografické ohraničení
12.709867, 48.439035, 18.924684, 51.183816
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy