Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr rizikových úložných míst

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazující úložná místa těžebních odpadů představující závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví s údaji o typu a míře rizika.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-RUM-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
těžební odpady
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:18.09.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/RROUM/MapServer
Geografické ohraničení
12.5352797045205, 49.499601332713, 15.3186141318882, 50.4872512231998
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy