Česká geologická služba
Přihlášení
 

Chemismus povrchových vod (2007-2010)

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace mapového serveru podává přehled o plošném chemismu povrchových vod v ČR v letech 2007-2010, kdy došlo k dramatickému poklesu kyselé depozice a k výraznému zlepšení čištění odpadních vod, tedy hlavních faktorů, ovlivňujících chemismus povrchových toků. Pro vybrané složky jsou znázorněny změny od stavu v letech 1984-1996, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm. Areálové mapy znázorňují průměrné složení povrchových vod v okolí (bez ohledu na povodí), konkrétní výsledky analýz jsou dostupné pro jednotlivé odběrové body.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-CHPV-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Využití území
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
hydrogeologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/chemismus_vod/
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vladimír Majer, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085332
email: vladimir.majer@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 02.07.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy