Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (rastr)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění geologických map v měřítku 1:200 000 z území ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GM200-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:31.10.2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G200_rastr/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy