Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000 (GEOČR50).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR50-WMS
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Volná
Geologická mapa
GEOČR50
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:26.02.2012
revize:01.02.2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.939305, 48.23201, 18.957832, 51.354768
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 06.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy