Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologicky dokumentované objekty

aplikace

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Geologicky dokumentované objekty
alternativní název: eEarth, eWater, GDO
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2014
událost: vytvoření
Datum:
datum: 2015
událost: zveřejnění
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_GDO-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Aplikace "Geologicky dokumentované objekty (GDO)" umožňuje na základě kreditu objednat vybraná data z databáze GDO ČR, spravované ČGS. Databáze pokrývá celé území ČR a obsahuje informace o 687 tis. objektech (vrty, sondy, lomy, jeskyně, studně, povrchové toky, nádrže aj.), včetně 615 tis. geologických vrtných profilů a 95 tis. objektů s hydrogeologickými záznamy. K dohledání požadovaných objektů lze použit vestavěnou mapovou aplikaci nebo databázové omezení vhodně zvolenými atributy.
účel vytvoření: možnost on-line získání vrtným profilům předplacenou službou, přístup ke geologickým datům vytvořený v rámci mezinárodního projektu eEarth.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Marta Jelenová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/marta.jelenova
adresa:
adresa:
e-mail: marta.jelenova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 170 06
město: Praha 7
ulice, číslo: Kostelní 364/26
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420234742290
telefonní číslo: +420234742114
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/marta.jelenova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Petr Čoupek
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.coupek
adresa:
adresa:
e-mail: petr.coupek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429225
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/petr.coupek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-gdo-66.png
formát zdroje:
formát: ArcSDE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: vrt, jáma, sonda, lom, jeskyně, vodní tok, nádrž, pramen, studně, dúlní díla
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/102
klíčové slovo: hydrogeologie
klíčové slovo: geofyzika
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/109
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/101
klíčové slovo: geologie
klíčové slovo: geologická prozkoumanost
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/113
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/112
klíčové slovo: státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: GEOLOGIE/vrt, vrtaná sonda
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: CzechGeo
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
popis: stát ČR
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Vrtná prozkoumanost
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d#_20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d
uuidref: 20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d
název: Vrtná prozkoumanost
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: application/xml
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
distribuční formát:
formát:
formát: application/xml
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/gdo/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/gdo?l=e
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Draft Technical Guidelines
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 4.2.2013
Metadata
identifikátor záznamu: 545b6e5f-c0c4-40cc-90af-061c0a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 25.6.2018
Související odkazy