Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologicky dokumentované objekty

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace "Geologicky dokumentované objekty (GDO)" umožňuje na základě kreditu objednat vybraná data z databáze GDO ČR, spravované ČGS. Databáze pokrývá celé území ČR a obsahuje informace o 687 tis. objektech (vrty, sondy, lomy, jeskyně, studně, povrchové toky, nádrže aj.), včetně 615 tis. geologických vrtných profilů a 95 tis. objektů s hydrogeologickými záznamy. K dohledání požadovaných objektů lze použit vestavěnou mapovou aplikaci nebo databázové omezení vhodně zvolenými atributy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_GDO-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
geofyzika
geologie
geologická prozkoumanost
státní geologická služba
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLOGIE/vrt, vrtaná sonda
Volná
vrt, jáma, sonda, lom, jeskyně, vodní tok, nádrž, pramen, studně, dúlní díla
Volná
CzechGeo
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2014
zveřejnění:2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/gdo/
http://www.geology.cz/app/gdo?l=e
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Marta Jelenová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742114
email: marta.jelenova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát application/xml
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy