Česká geologická služba
Přihlášení
 

Oznámení starého důlního díla

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Oznámení starého důlního díla
alternativní název: Oznámení starého důlního díla nebo jeho účinku na porvch
kalendářní datum:
Datum:
datum: 3.12.2017
událost: zveřejnění
Datum:
datum: 7.11.2016
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-OZNAMENI_DULD-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Aplikace je určena k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Helena Skarková
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/h/helena.skarkova
adresa:
adresa:
e-mail: helena.skarkova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089450
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/helena.skarkova
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Pavel Šír
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavel.sir
adresa:
adresa:
e-mail: pavel.sir@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 170 06
město: Praha 7
ulice, číslo: Kostelní 364/26
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420234742290
telefonní číslo: +420234742143
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavel.sir
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Radek Svítil
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/r/radek.svitil
adresa:
adresa:
e-mail: radek.svitil@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420 257 089 448
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/radek.svitil
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-ozndud-66.jpg
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: poddolování a důlní díla
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/105
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/112
klíčové slovo: státní geologická služba
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/121
klíčové slovo: ohlašování a sběr dat
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: stará důlní díla
klíčová slova:
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5288
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 12.031
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.506
zem. šířka - sever: 51.074
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852#_560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852
uuidref: 560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852
název: Důlní díla
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/dud_ozn/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: Mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings/impacts-of-mine-workings
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Aplikace je určena registrovaným uživatelům i široké veřejnosti k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch, umožňuje i vkládání fotodokumentace. Aplikace je responzivní. Aplikace načítá následující mapové služby/vrstvy ČÚZK a ČGS: : http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer/0 http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Topografie/admin_jednotka/MapServer/3 Mapa je generována pomocí skriptu: http://www.geology.cz/img/ikony/js/mapka.js Pro zobrazení případných fotografií důlního díla generuje odkazy na aplikaci: http://www.geology.cz/app/dud/php/foto_dd.php projekt číslo: 382400 "Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury informačního systému ČGS pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení geologických informací pro řešení problematiky starých důlních děl a geologické dokumentace"
Metadata
identifikátor záznamu: 541161e1-b298-4d1c-ae16-2f8c0a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 14.5.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy