Česká geologická služba
Přihlášení
 

Oznámení starého důlního díla

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace je určena k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-OZNAMENI_DULD-APL
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
státní geologická služba
ohlašování a sběr dat
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná
stará důlní díla
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:03.12.2017
vytvoření:07.11.2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/dud_ozn/ (Mapová aplikace )
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings/impacts-of-mine-workings
Geografické ohraničení
12.031, 48.506, 18.91, 51.074
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Pavel Šír
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742143
email: pavel.sir@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 14.05.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy