Česká geologická služba
Přihlášení
 

Legenda geologické mapy 1 : 25 000

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace na vyhledávání položek geologické legendy k již vydaným mapám 1 : 25 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LEG25-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
kódovníky
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2022
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/legenda/leg25v.pl
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps25
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Pavel Hanžl, Dr.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429231
email: pavel.hanzl@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 08.10.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy