Česká geologická služba
Přihlášení
 

Chemismus povrchových vod (1984-1996)

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace umožňuje vyhledávání počtu odebraných vzorků (odběrových míst) povrchových vod v České republice v letech 1984-1996 na listech map 1 : 50 000 s upřesněním jejich acidobazické reakce, měrné vodivosti a seznamem dalších analyzovaných složek (bez konkrétních hodnot).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GCHPV-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
hydrogeologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2022
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/povrch_vody/povrch_vody.pl?tt_=p
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vladimír Majer, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085332
email: vladimir.majer@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 07.10.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy