Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dokumentační vzorky ke geologickým mapám

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje evidenci veškerého dokumentačního materiálu k mapovacím akcím. Dokumentační materiál je ukládán a tříděn v dřevěných bednách na vzorky v depozitářích ČGS v Lužné u Rakovníka.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HMOTDOK-DTB-APL
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hmotná dokumentace
geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná
dokumentační vzorky
Volná
mapování
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2011
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/hm_dok/hm_dok.pl?tt_=p
http://www.geology.cz/sbirky/
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 09.01.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy