Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická bibliografie - jmenný lístkový katalog

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje naskenovanou jmennou bibliografickou kartotéku (články, stati, separáty a knihy z domácí literární produkce), 1928-1989, 100.000 záznamů, kartotéka uzavřena.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-JMEN_KAT-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
knihovny
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:1999
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/listek/bseznam.html
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna/katalogy-databaze
http://www.geology.cz/app/listek/bseznam_eng.html
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/library/catalogues-databases
Geografické ohraničení
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.12.2014
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy