Česká geologická služba
Přihlášení
 

Generální katalog - lístkový

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje naskenovaný katalog přírůstků (knihy, periodika, separáty), cca. z období 1850-1990, 125.000 záznamů. Katalog je řazen substantivně - podle podstatných jmen v názvu (i periodik) a jmen autorů. Stav katalogu je z roku 2001. Katalog je stále aktualizován.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEN_KATALOG-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
knihovny
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:1999
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/listek/seznam.html
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna/katalogy-databaze
http://www.geology.cz/app/listek/seznam_eng.html
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/library/catalogues-databases
Geografické ohraničení
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 02.03.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy