Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapový archiv

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databázová aplikace digitálního mapového archivu umožňuje vyhledávání a přístup k tištěným a rukopisným geovědním mapám z České republiky i celého světa. Rukopisné mapové dokumenty jsou především z produkce ČGS a jejích předchůdců. Kromě vlastních map jsou dostupné mapové doplňky (vysvětlivky, legendy, geologické řezy a další). Aplikace poskytuje pro většinu mapových dokumentů rovněž informativní on-line náhledy.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-MAP_ARCHIV-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
geologická prozkoumanost
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:2016
vytvoření:2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/archiv/
http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/archive
Geografické ohraničení
-180, -90, 180, 90
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Alena Čejchanová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742204
email: alena.cejchanova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 30.07.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy