Česká geologická služba
Přihlášení
 

Meziknihovní služba

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace umožňuje získat uživatelům knihovny ČGS dokumenty související s jejich vědeckovýzkumnou čiností, které nejsou ve fondu Knihovny ČGS, z jiných knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí. Jde zpravidla o výpůjčky knih nebo o dodání kopie článků z časopisů nebo ze sborníků. Pro zaměstnance ČGS je tato služba zdarma. Pro ostatní uživatele je služba placená do výše nákladů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-MEZIKNIH-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
knihovny
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:1999
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/obj_knih/obj_meziknihovni.pl
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna/katalogy-databaze
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/library/catalogues-databases
Geografické ohraničení
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.11.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy