Česká geologická služba
Přihlášení
 

Seznam periodik

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace vyhledává v orientačním seznamu časopisů v knihovně ČGS, cca. od roku 1850. Současně odebíraná periodika jsou zpracována v e-katalozich knihovny: http://www.geology.cz/app/knihovna/hl.pl
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-SEZNAM_PERIODIK-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
knihovny
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:1999
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/app/obj_knih/hperio.pl
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna/katalogy-databaze
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/library/catalogues-databases
Geografické ohraničení
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Hana Breiterová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089417
email: hana.breiterova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.11.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy