Česká geologická služba
Přihlášení
 

Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace na mapovém serveru ČGS zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky České republiky. Základem těchto informací je měření radonu v podloží a dávkového příkonu záření gama hornin (ČGS) a měření radonu v ovzduší staveb (SUJB, SÚRO), které byly zpracovány v rámci Radonového programu ČR. Aplikace pracuje s geologickou mapou v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 500 000 (ČGS). Komplexní radonová informace, kterou je možno generovat v pdf, je navázána na centroidy obcí a jejich částí.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-KOMPLEX_RADON_INDEX_50-SDE-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Lidské zdraví a bezpečnost
Využití území
Geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - Concepts, version 3.1:
prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
geofyzika
geohazardy
územní plánování
Volná
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2013
zveřejnění:2013
revize:2014
revize:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/radon/ (mapová aplikace )
http://mapy.geology.cz/radon_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon/mapovani
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon/mapping
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
částečně omezeno
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 22.08.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy