Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologické mapy ČR 1 : 25 000, interaktivní (1955-2001)

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje soubor 940 tištěných i rukopisných geologických map České republiky (1955-2001) v měřítku 1 : 25 000 uložených v archivu ČGS. Součástí aplikací zpřístupněných materiálů jsou mj. vysvětlivky, geologické řezy, litostratigrafická a geofyzikální schémata atd. Vyhledávat lze podle listokladu a podle typu souřadného systému (zobrazení). Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky. Aplikace je volně dostupná v demo verzi (kraj Vysočina) na webu, plnou verzi lze zakoupit na DVD-ROM (e-shop).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-CD_GEOL_MAP25-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
archivy
GEMET - Concepts, version 3.1:
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2003
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/demo/dvd_25/
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps25
http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Interaktivni-geologicke-mapy-CR-1-25-000-DVD-ROM-Interactive-Geological-Maps-of-the-CR-1-25000-p24942c91c114.html
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Alena Čejchanová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742204
email: alena.cejchanova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
Distribuční formát
Poplatky http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Interaktivni-geologicke-mapy-CR-1-25-000-DVD-ROM-Interactive-Geological-Maps-of-the-CR-1-25000-p24942c91c114.html
Pokyny k objednání http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Interaktivni-geologicke-mapy-CR-1-25-000-DVD-ROM-Interactive-Geological-Maps-of-the-CR-1-25000-p24942c91c114.html
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy