Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geovědní mapy 1 : 50 000

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze GeoČR50. Jedná se o geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000: geologická mapa s integrovanou dynamickou legendou (plochy hornin, hranice hornin, tektonické linie), indexy ke geologické mapě, značky v geologické mapě - tektonika, sedimentologie, hydrogeologie, atd. s legendou. Z této databáze jsou přístupné i rastry původních geologických map 1 : 50 000 včetně rastrů legendy, ze kterých současná vektorová mapa vychází. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů - GDO), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat. Aplikaci doplňuje i vrstva rastrových map GeoČR200 - rastry geologických map 1 : 200 000 včetně rastrů legendy. Do aplikace si uživatel může přidat např. i vrstvy Půdních map 1 : 50 000, Radonové mapy 1 : 50 000, atd.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOL50-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
ohlašování a sběr dat
geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2013
zveřejnění:2013
revize:2014
revize:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/geocr50/
http://mapy.geology.cz/geocr_50_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy50
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps50
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy