Česká geologická služba
Přihlášení
 

Katalog geohazardů

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace "Geohazardy - Katalog geologických rizik" poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a o příslušné legislativě.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-KAT_GEOHAZARD-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
informace > dokumentace > dokument > typ dokumentu > slovník
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
geohazardy
slovníky a encyklopedie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2006
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/geologicka-rizika
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 10.01.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy