Česká geologická služba
Přihlášení
 

Virtuální muzeum sbírek ČGS

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace Virtuální muzeum zpřístupňuje on-line paleontologické a mineralogicko-geologické kolekce ČGS. Aplikace nabízí bohatou obrazovou a textovou dokumentaci k nejzajímavějším exponátům těchto sbírek ve verzi pro laiky i odborníky, včetně paleontologické kolekce v evidenci CES a materiálu spravovaném podle zákona smyslu zákona 122/2000 Sb. Součástí aplikace je i taxonomický strom, rejstřík pojmů, stratigrafická škála a zajímavé odkazy. Aplikace umožňuje i vyhledávání mapové.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-VIRT_MUZEUM-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
sbírky
ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
humanCatalogueViewer
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2011
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://muzeum.geology.cz/
http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=1&l=e
http://www.geology.cz/sbirky/
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 05.02.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků
Související odkazy