Česká geologická služba
Přihlášení
 

Virtuální muzeum sbírek ČGS

aplikace

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
počet geom. objektů: 2076
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Virtuální muzeum sbírek ČGS
alternativní název: Virtuální muzeum
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2011
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-VIRT_MUZEUM-DTB-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Aplikace Virtuální muzeum zpřístupňuje on-line paleontologické a mineralogicko-geologické kolekce ČGS. Aplikace nabízí bohatou obrazovou a textovou dokumentaci k nejzajímavějším exponátům těchto sbírek ve verzi pro laiky i odborníky, včetně paleontologické kolekce v evidenci CES a materiálu spravovaném podle zákona smyslu zákona 122/2000 Sb. Součástí aplikace je i taxonomický strom, rejstřík pojmů, stratigrafická škála a zajímavé odkazy. Aplikace umožňuje i vyhledávání mapové.
účel vytvoření: Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v Českém geologickém ústavu v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Petr Čoupek
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.coupek
adresa:
adresa:
e-mail: petr.coupek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429225
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/petr.coupek
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Petr Budil, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.budil
adresa:
adresa:
e-mail: petr.budil@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089478
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/petr.budil
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-virtual-muzeum-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: sbírky
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanCatalogueViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2011
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: bez omezení
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): ochrana duševního vlastnictví
omezení (autor.): copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: volný přístup na internetu
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
popis: stát ČR
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2001
konec: 2011
začátek + rozsah:
trvání: 2007
začátek: 1.1.2001
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Fotoarchiv
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=7605c580-c580-1605-8297-c88088beb3f3#_7605c580-c580-1605-8297-c88088beb3f3
uuidref: 7605c580-c580-1605-8297-c88088beb3f3
název: Sbírky ČGS - Paleontologické kolekce
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Významné geologické lokality ČR
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=7605c580-c580-1605-9ce5-c88088beb3f3#_7605c580-c580-1605-9ce5-c88088beb3f3
uuidref: 7605c580-c580-1605-9ce5-c88088beb3f3
název: Sbírky ČGS - Mineralogicko-geologické kolekce
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
Distribuce
Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
id: http://www.geology.cz
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://muzeum.geology.cz/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=1&l=e
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/sbirky/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: aplikace
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
prošlo: ne
Metadata
identifikátor záznamu: 522eeb69-6374-4829-ad7d-087c0a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 5.2.2015
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
Související odkazy