Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická rajonizace

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zobrazuje hydrogeologické rajony na území České republiky ve verzi 2005 s přesností 1 : 50 000 ve 3 vrstvách: svrchní vrstva, vrstva bazálního křídového kolektoru, základní vrstva.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HYDRO_RAJONY-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2012
revize:2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/extranet/vav/prirodni-zdroje/podzemni-vody
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/ground-waters
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.06.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy