Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 (rastr)

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologické mapy České republiky v měřítku 1:50 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG50-SER
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:2004
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_rastr/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 22.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy