Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr rizikových úložných míst

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zobrazující opuštěná úložná místa těžebních odpadů představující závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví s údaji o typu a míře rizika.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-WARUM-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
těžební odpady
státní geologická služba
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:15.01.2013
revize:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/rroum
http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=112&cultureInfo=en
http://www.geology.cz/rroum
http://www.geology.cz/rroum/en
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vít Štrupl
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 14.12.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy