Česká geologická služba
Přihlášení
 

Svahové nestability

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazující vymapované sesuvy na území České republiky.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geohazardy
inženýrská geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2012
revize:05.09.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability_EN/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 22.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy