Česká geologická služba
Přihlášení
 

eWater

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
WMS služba zpřístupňuje základní (signální) informace o hydrogeologických objektech z vrtné databáze.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VRTY-eWater-WMS
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.09.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/HydroGeologie/ewater_hydrovrty_jtsk/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.5826888350148, 47.8179698239719, 19.00421903453, 51.357105092337
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 31.10.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy