Česká geologická služba
Přihlášení
 

Katalog geohazardů

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze Katalog geohazardů shromážďuje a poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a odkazuje na příslušnou legislativu. Geohazardy jsou popsány a katalogizovány specialisty ČGS podle geovědních disciplín, původu a podmínek vzniku, geografického rozšíření, časového charakteru, souvisejících procesů, společenského vlivu a typu nebezpečí, metod monitoringu apod.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-KAT_GEOHAZARD-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Lidské zdraví a bezpečnost
Krajinný pokryv
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
geohazardy
slovníky a encyklopedie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 2006 - 2007
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/ (databázová aplikace (CS) )
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/geologicka-rizika
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
Omezení veřejného přístupu
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát DBF , XLS
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy