Česká geologická služba
Přihlášení
 

Katalog geohazardů

datová sada bez prostorové složky

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
počet geom. objektů: 2076
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Katalog geohazardů
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2006
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-KAT_GEOHAZARD-DTB
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze Katalog geohazardů shromážďuje a poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a odkazuje na příslušnou legislativu. Geohazardy jsou popsány a katalogizovány specialisty ČGS podle geovědních disciplín, původu a podmínek vzniku, geografického rozšíření, časového charakteru, souvisejících procesů, společenského vlivu a typu nebezpečí, metod monitoringu apod.
účel vytvoření: Katalog geohazardů ČR je součástí Portálu geohazardů Cílem katalogu je shromáždit a poskytnout strukturované informace popisující všechny potenciálně rizikové geofaktory působící na území ČR, nejdůležitější datové zdroje vedoucí k získání informací o zmíněných geohazardech,relevantní legislativu, doporučení, odkazy.
stav zpracování: kompletní
stav zpracování: zastaralý
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: neznámý
formát zdroje:
formát:
formát: ORACLE
verze formátu: 10g
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: Lidské zdraví a bezpečnost
klíčové slovo: Krajinný pokryv
klíčové slovo: Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: geohazardy
klíčové slovo: slovníky a encyklopedie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
právní omezení:
omezení užití: bez omezení
omezení přístupu: copyright
další omezení: volný přístup na internetu
prostor. reprezentace: textová tabulka
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: životní prostředí
tématická kategorie: zdraví
tématická kategorie: katastr, územ.plánování
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2006
konec: 2007
začátek + rozsah:
trvání: 2007
začátek: 1.1.2001
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: DBF
formát:
formát: XLS
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/geohazardy/gh_menu.pl?tt_=j
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: interní databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/geologicka-rizika
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada bez prostorové složky
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Katalog geohazardů na území ČR je součástí Portálu geohazardů ČGS. Byl sestaven v roce 2006 v rámci projektu hrazeného MŽP ČR specialisty ČGS z různých geovědních oborů.
Metadata
identifikátor záznamu: 51a73def-d900-4c88-87d4-4a8c0a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada bez prostorové složky
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 17.9.2015
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
Související odkazy