Czech Geological Survey
Login
 

Geochemical surveys

service

Basic metadata

Identification
Abstract
WMS služba zpřístupňuje body lokalizovaných odběrů geochemicky zkoumaných vzorků a uměle vygenerované polygony kolem seskupení těchto bodů (body jsou logicky sdružené do shluků podle lokality a tématu).
Identifier CZ-00025798-CGS_G-GDP-GCH-WMS
Keywords ISO 19119:
Geographic viewer
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemistry
geological surveys
Free
geological surveys
Language
Temporal extent creation:2013-01-16
Spatial Representation
Spatial Resolution
Resource Locator
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geochemicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
Bounding box
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Contact Info Czech Geological Survey
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Distribution
Use Limitation
conditions unknown
Access Constraints
copyright
other restrictions
No limitations
Format
Fees
Ordering instructions
Distributor
Metadata about metadata
Date Stamp 2018-04-23
Email metadata@geology.cz
Coupled Resource
Used in
Resources used
Related links