Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geochemická prozkoumanost

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
WMS služba zpřístupňuje body lokalizovaných odběrů geochemicky zkoumaných vzorků a uměle vygenerované polygony kolem seskupení těchto bodů (body jsou logicky sdružené do shluků podle lokality a tématu).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDP-GCH-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
geologická prozkoumanost
Volná
geochemická prozkoumanost
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:16.01.2013
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geochemicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 31.10.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy