Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa zvodnění 1 : 2 000 000 (rastr)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
WMS služba zobrazuje mapu sestavenou kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil, J. Vrba a K. Zima). Byla vydána jako doplňková mapa k hydrogeologické mapě ČSSR v roce 1966.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG_ZVOD2M-WMS
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
ISO 19119:
Služba zpřístupnění map (WMS)
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:01.02.2012
revize:01.02.2012
vytvoření:31.03.2008
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG2mil/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (EN) )
Geografické ohraničení
11.9359453225, 47.2787806491, 22.6205349014, 51.4871839836
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy