Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
WMS služba zobrazuje mapu sestavenou kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil) s použitím výzkumných materiálů H. Daňkové. Tato anglická verze byla vydána roku 1966. Poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1.000.000. V březnu 2008 byla zveřejněna část mapy popisující území České republiky jako WMS služba z rastrového podkladu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG1M-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Služba zpřístupnění map (WMS)
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:01.02.2012
revize:03.07.2009
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG1mil/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (EN) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy