Česká geologická služba
Přihlášení
 

Inventarizace úložných míst

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
INSPIRE prohlížecí služba zobrazující situaci a údaje o jednotlivých evidovaných úložných místech těžebních odpadů v ČR. Barevné odlišení objektů zohledňuje kategorizaci a míru prozkoumanosti.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-HAL-WMS
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
těžební odpady
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Mining waste
Volná
ProSUM
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:15.01.2013
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 06.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy