Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geochemická prozkoumanost

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje body lokalizovaných odběrů geochemicky zkoumaných vzorků a uměle vygenerované polygony kolem seskupení těchto bodů (body jsou logicky sdružené do shluků podle lokality a tématu).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDP-GCH-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
geochemie
státní geologická služba
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:16.01.2013
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=19 (Mapová aplikace )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 09.01.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy