Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 1 000 000

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Půdní mapa 1 : 1 000 000
alternativní název: Půdy 1M
alternativní název: Půdní mapa České republiky 1 : 1 000 000
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 24.7.2012
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-PUDY1M-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Půdní mapa v měřítku 1:1 000 000, sestavena Milanem Tomáškem. Součástí mapy je vrstva půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015.
účel vytvoření: Byla vydána v rámci publikace Půdy České republiky. (3.vydání, Česká geologická služba, 2003).
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jana Janderková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429246
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: jana.janderkova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jana.janderkova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jana.janderkova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: neplánovaně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2.
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Půda
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/so
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: půdy
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7868
klíčové slovo: informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: EGDI
jméno thesauru:
Citace:
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2016
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení užití: a. Datová sada není vhodná pro: Tato mapa byla vytvořena v národním měřítku především pro vědecké a vzdělávací účely a nemůže být použita v případech, kdy je zapotřebí detailní informace. b. Za poplatek: ne c. Další podmínky: ano d. Další informace na webu: http://wms.geology.cz
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: Bez omezení
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 1000000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2003
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
popis: Mapová služba WMS
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Inspire/Pudni_typy_MapServer/PudniMapa.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje: INSPIRE_ATOM_cze
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky. (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí dat jsou informace o půdní zrnitosti. Klasifikace půdních jednotek byla v roce 2016 aktualizována podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (citace: Němeček, J. – Mühlhanselová, M. – Macků, J. – Vokoun, J. – Vavříček, D. – Novák, P. (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2. upravené vydání, ČZU, Praha, 94 s.) a World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 (citace: IUSS Working Group WRB (2015). World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No.106. FAO, Rome, 192 p.)
Metadata
identifikátor záznamu: 50a4d3c3-8e0c-478a-9629-0d100a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
Úroveň v hierarchii (jméno): http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 9.5.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy