Česká geologická služba
Přihlášení
 

Fotoarchiv ČGS

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze Fotoarchivu ČGS plní funkci centrální elektronického skladu fotodokumentace ČGS. V současné době je zde spravována evidence více jak 20tisíc pozitivů a negativů od roku 1931. Postupně se zpřístupňují další současné ale i historické snímky. Tématem snímků jsou zaniklé staré lomy a výchozy, krajina v minulém století, stavby přehrad, historická těžební zařízení, geologické expedice, osobnosti geologie, významné události ČGS. Fotoarchiv také významně slouží k dokumentaci geologických map a významných geologických lokalit.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-FOTOARCHIV-DTB
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/fotografie
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Krajinný pokryv
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
archivy
ohlašování a sběr dat
Volná
fotografie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1931
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://fotoarchiv.geology.cz (databázová aplikace prohlížecí )
www.geology.cz/archiv
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives
Geografické ohraničení
-180, -90, 180, 90
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Tamara Sidorinová
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085227
email: tamara.sidorinova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát image/jpeg
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.11.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Katalog geoprvků Atributy fotoarchiv [cbcf1380-1380-1bcf-a50c-52caa6446ca8]
Související odkazy