Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná hmotná dokumentace Geofond

aplikace

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Vrtná hmotná dokumentace Geofond
alternativní název: Hmotná geologická dokumentace
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2009
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-HD-DTB-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Aplikace umožňuje vyhledávat a prohlížet údaje o hmotné dokumentaci vrtů uložené v externích skladech ČGS, útvaru Geofond.
účel vytvoření: získání základních informací o objektu/vrtu prostřednictvím internetu
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Alan Donát
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/a/alan.donat
adresa:
adresa:
e-mail: alan.donat@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 170 06
město: Praha 7
ulice, číslo: Kostelní 364/26
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420234742290
telefonní číslo: +420234742205
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/alan.donat
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-hmdokgeofond-66.png
formát zdroje:
formát: ArcSDE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: hmotná dokumentace
klíčové slovo: státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: GEOLOGIE/vrt, vrtaná sonda
jméno thesauru:
Citace:
název: One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.1.2010
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: licence
omezení (autor.): další omezení
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
popis: stát ČR
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1.1.1976
konec: 1.1.3333
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Hmotná dokumentace Geofond
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=769e5c00-5c00-169e-a364-c88088beb3f3#_769e5c00-5c00-169e-a364-c88088beb3f3
uuidref: 769e5c00-5c00-169e-a364-c88088beb3f3
název: Hmotná dokumentace Geofond
Distribuce
Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geofond.cz/Hmotnadokumentace/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/sbirky/hmotna-dokumentace
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/services/collections
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Údaje prezentované v rámci této aplikace jsou aktualizovány průběžně a jsou tedy pouze informativní. Jejich aktuální platnost, případně podrobnější informace je třeba vždy ověřit u správce databáze: viz kontaktní místo.
Metadata
identifikátor záznamu: 507b3742-9234-42dd-a0a9-0d100a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
Úroveň v hierarchii (jméno): webová služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 18.12.2017
Související odkazy