Česká geologická služba
Přihlášení
 

Ekonomický registr

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o cenách hlavních komodit na světovém i domácím trhu, finanční i objemové vyjádření zahraničního obchodu s nerostnými surovinami.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SR-ER-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
GEMET - Concepts, version 3.1:
ekonomika duální
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje (webová stránka (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivo Sitenský, CSc.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742137
email: ivo.sitensky@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
neveřejné
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.09.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Správní databáze SurIS
Související odkazy