Česká geologická služba
Přihlášení
 

Databáze rozhodnutí o schválení a odpisech zásob

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SR-DR-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Geologie
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje (webová stránka (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Jaroslav Novák
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742134
email: jaroslav.novak2@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
neveřejné
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.12.2014
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Správní databáze SurIS
Související odkazy