Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr svahových nestabilit

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Registr svahových nestabilit
alternativní název: Sesuvy
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 2011
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
způsob prezentace: tabulka digitální
Abstrakt: Databáze (SDE) Registru svahových nestabilit obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách (sesuvech, proudech, řícení apod.). Sesuvy samotné jsou děleny na aktivní, dočasně uklidněné a uklidněné. Databáze je založena na terénně ověřených zákresech svahových nestabilit v měřítku 1 : 10 000 a jejich strukturovaném popisu, včetně fotodokumentace. Aktuálnost, odbornost uložených dat a jejich zpracování je udržováno specialisty ČGS pod vedením správy registru.
účel vytvoření: Registr svahových nestabilit slouží jako široce dostupný zdroj vysoce kvalitních, kompatibilních a verifikovaných prostorových informací o svahových nestabilitách pro potřeby státní správy a samosprávy v rámci ČR i na úrovni EU a dále pak pro potřeby všech občanů ČR.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedení pobočky
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429263
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: oldrich.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/oldrich.krejci
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/oldrich.krejci
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429220
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Oblasti ohrožené přírodními riziky
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: územní plánování
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/111
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/107
klíčové slovo: geohazardy
klíčové slovo: inženýrská geologie
klíčové slovo: http://www.geology.cz/concept/108
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: svahové nestability
klíčové slovo: sesuv
klíčové slovo: EGDI
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): licence
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 10000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
tématická kategorie: katastr, územ.plánování
tématická kategorie: životní prostředí
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1976
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: DWG
verze formátu: ?
formát:
formát: DXF
verze formátu: ?
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/pasport/viewdbs.pl
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: mapová aplikace - prohlížecí
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/app/pasport/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
popis: mapová aplikace - vkládací
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace komplexní
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/svahove_nestability_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
popis: mapová sužba - cgs
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/svahove_nestability_EN/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: OUT
popis: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/sn_historie_zmen/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: INT
popis: MAP_CZE
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/svahovenestability
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://app.geology.cz/atom/datalist2.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje: INSPIRE_ATOM_cze
popis: Stahovací služba ATOM (CS)
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://app.geology.cz/atom/datalist2.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje: INSPIRE_ATOM_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
protokol: ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: OUT
popis: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/prehled_mapovani_svahove_nestability/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/sesuvna_nachylnost/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability_EN/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
název měření: Conformity_001
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Evidence svahových nestabilit byla v ČGS iniciovaná především masivními srážkami v roce 1997. Následné speciální projekty umožnily ČGS nashromáždění velkého množství aktuálních terénních dat o svahových nestabilitách na území celé České republiky. V letech 2007-2011 byly ČGS v rámci projektu VaV MŽP stanoveny základy současného moderního Registru svahových nestabilit ČR, který je založen na terénně ověřených zákresech v měřítku 1 : 10 000, jednotném hodnocení sledovaných objektů - klasifikaci, jednotném grafickém záznamu, jednotně strukturované dokumentaci, každého registrovaného objektu včetně fotodokumentace. V rámci tohoto projektu byly databázově a GIS zpracovány nashromážděné údaje a v roce 2011, byly zpřístupněny veřejnosti pomocí mapové a databázové aplikace. Databáze se nadále průběžně doplňuje.
Metadata
identifikátor záznamu: 50339991-9c74-4968-9e3c-0da40a010817
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: 51dd25db-9b80-4e3e-bed1-5bdc0a010817
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 18.12.2018
Související odkazy