Česká geologická služba
Přihlášení
 

Svahové nestability

aplikace

Úplná metadata

Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Svahové nestability
alternativní název: IG_mapa
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2011
událost: vytvoření
Datum:
datum: 2014
událost: revize
Datum:
datum: 3.10.2017
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
Abstrakt: Aplikace mapového serveru zpřístupňuje svahové nestability (sesuvy aj.) vymapované na území České republiky. Dostupné jsou jak výsledky aktuálního mapovaní ČGS (1 : 10 000), tak i registrační záznamy GEOFONDu. Uživatel má možnost si zobrazit také další geovědní mapové vrstvy: geologickogeomorfolgické jednotky, inženýrskogeologické rajony a mapu náchylnosti ke svahovým nestabilitám.
účel vytvoření: Veřejný přístup k datům.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Martin Paleček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
adresa:
adresa:
e-mail: martin.palecek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429261
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedení pobočky
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/oldrich.krejci
adresa:
adresa:
e-mail: oldrich.krejci@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429263
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/oldrich.krejci
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
adresa:
adresa:
e-mail: zuzana.krejci@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429220
role: původce
id: http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-svahovenestability-66.png
formát zdroje:
formát: SHP
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: geohazardy
klíčové slovo: inženýrská geologie
klíčové slovo: státní geologická služba
klíčové slovo: územní plánování
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Oblasti ohrožené přírodními riziky
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
klíčové slovo: Geologie
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: další omezení
omezení (autor.): další omezení
omezení (autor.): licence
další omezení: Bez omezení
Typ služby: Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
coupledResource:
název: Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)
SV_CoupledResource:
identifikátor: 4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d
název: Geologicko-geomorfologické jednotky
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852
název: Klady listů Základní mapy v S-JTSK (ČÚZK)
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852
název: Oblasti mapování svahových nestabilit
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852
název: Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852
název: Svahové nestability
SV_CoupledResource:
identifikátor: 51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817
název: Registr sesuvů - Geofond
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852
název: Náchylnost svahu k sesouvání
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852
název: Parcely Katastru nemovitostí (ČÚZK)
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Svahové nestability
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852#_5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852
uuidref: 5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852
název: Oblasti mapování svahových nestabilit
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852#_5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852
uuidref: 5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852
název: Geologicko-geomorfologické jednotky
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852#_5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852
uuidref: 5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852
název: Parcely Katastru nemovitostí (ČÚZK)
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852#_5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852
uuidref: 5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852
název: Klady listů Základní mapy v S-JTSK (ČÚZK)
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852#_5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852
uuidref: 5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852
název: Náchylnost svahu k sesouvání
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852#_5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852
uuidref: 5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852
název: Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817#_51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817
uuidref: 51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817
název: Svahové nestability
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d#_4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d
uuidref: 4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d
název: Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852#_5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852
uuidref: 5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852
název: Registr sesuvů - Geofond
Distribuce
Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: Mapová aplikace ArcGIS Serveru
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/svahove_nestability_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/svahovenestability/registr
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/landslides
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Anglicka verze aplikace byla vytvořena a zveřejněna v roce 2014. Česká verze mapové aplikace byla přepracována v prostředí Web AppBuilderu a spuštěna v https režimu 3.10.2017.
Metadata
identifikátor záznamu: 50339320-329c-46c8-86fc-0da40a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: původce
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 24.8.2018
Související odkazy