Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 50 000

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace mapového serveru, která zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PUDY50-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
humanGeographicViewer
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2012
revize:2014
revize:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/pudy
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/kontaminace-pud
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/soil-contamination
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Jan Sedláček (Brno)
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429258
email: jan.sedlacek.brno@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát SHP 10.2
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy