Česká geologická služba
Přihlášení
 

Báňské mapy

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
WMS služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-BANMAP-WMS
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
archivy
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
INSPIRE code list register 1.0, 2013:
Volná
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.05.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.09.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy