Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná prozkoumanost

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
WMS služba zpřístupňuje základní informace o vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
geologická prozkoumanost
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná
EGDI
vrt
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:24.05.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.5826888350148, 47.8179698239719, 19.00421903453, 51.357105092337
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
Distribuční formát
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 21.11.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy