Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geochemická měření

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:ESRI
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Geochemická měření
alternativní název: GGM - Geochemická měření
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 1997
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-GGM-GCHM-SDE
Abstrakt: Databáze obsahuje výsledky geochemických analýz, získaných při geologických průzkumech financovaných ze státního rozpočtu na území České republiky od padesátých let minulého století do současnosti.
účel vytvoření: Databáze byla vytvořena v rámci úkolu "Jednotné geochemické databáze", který řešilo v letech 1996 - 2004 Geomin družstvo, Jihlava na základě smlouvy s Ministerstvem hospodářství ČR, od roku 1997 s Ministerstvem životního prostředí ČR. Cílem úkolu bylo shromáždit všechna dosud dříve nezpracovaná dostupná geochemická a mineralogická data, která byla pořízena v rámci geologického průzkumu financovaného ze státního rozpočtu na území České republiky, posoudit jejich informační hodnotu a použitelná data následně zkompletovat a uložit na paměťová média. Hlavním zdrojem dat byly závěrečné zprávy a makuláře závěrečných zpráv archivované v ČGS. Protože některé údaje, zejména tabulky analýz, nebyly ve zprávách obsaženy, bylo nutno navštívit bývalé státní podniky a podle možností provést posouzení jejich archívů nebo zbytku archívů a makuláře a výsledky analýz dohledat. Data na paměťových mediích byla v závěru úkolu v roce 2004 postupně přebírána, kontrolována a převáděna do centrální relační databáze ČGS.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 5.12.INSPIRE Feature Concept Dictionary 2008
klíčová slova:
klíčové slovo: geochemie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: licence
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1997
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geofond.cz/wasgiv/prehled.aspx?img=1&poms=216144&poma=264893&rs=GF P112093
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: stránka na webovém portále ČGS
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Přesnost lokalizace: měřické zprávy, digitalizace polohy bodů z map různých měřítek Další podrobnosti viz HRANÁČ, Pavel : Závěrečná zpráva úkolu Jednotné geochemické databáze, GEOMIN - družstvo, Jihlava 2004 - signatura ČGS GF P112093.
Metadata
identifikátor záznamu: 500e68b7-14b8-44d9-9eda-91c80a010817
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf-8
Identifikátor rodičovských metadat: 8cac1c80-1c80-1cac-869b-c88088beb3f3
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci:
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 12.12.2014
Související odkazy