Česká geologická služba
Přihlášení
 

Petrofyzika

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje soubor laboratorních měření komplexu fyzikálních vlastností hornin, který lze rozdělit na dvě skupiny:
* skalární parametry - hustotní parametry (mineralogická a objemová hustota ), pórovitost, střední magnetická susceptibilita a parametry přirozené radioaktivity (U, Th, K, celková aktivita gama)
* parametry směrově závislé - remanentní magnetizace, hodnoty šíření elastických vln, elektrické vlastnosti a vyzvaná polarizace
Databáze vzorků z povrchu je rozdělena na podregistr vzorků získaných při ověřování geofyzikálních anomálií a vzorků z okolí důlních děl (PA: 4370 vzorků) a podregistr ostatních vzorků z povrchu (PN: 16001 vzorků). Databáze vzorků z vrtů se dělí na podregistr vrtů ložiskových (PVL: 223 vrtů – 9059 vzorků), naftových (PVF: 262 vrtů – 11408 vzorků) a ostatních (PVX: 166 vrtů – 9359 vzorků).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GGM-PET-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Volná
Petrofyzika
CzechGeo
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1960
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/geofyzika/petrofyzika (stránka na webovém portále ČGS )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
souhlas Ministerstva životního prostředí
Distribuční formát TXT , DBF , XLS
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 25.06.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Související odkazy